Historia

Ochotnicza Straż Pożarna w Zblewie. Krótki zarys.

Zblewo na przełomie XIX wieku i XX wieku było pod zaborem pruskim odizolowane od reszty kraju. Wzory do tworzenia straży pożarnej czerpano z Niemiec. Ustawy i przepisy administracyjne wprowadziły w zaborze pruskim powszechną i zorganizowaną pomoc na wypadek pożaru. Obowiązek pomocy regulowały przepisy policyjne. Wówczas wyróżniało się dwa rodzaje straży ochotniczej: Ochotnicze Stowarzyszenia Prywatne i drugie Straże Ochotnicze urzędowo uznane.

W Zblewie w roku 1891 powołano urzędowo uznaną Ochotniczą Straż Pożarną która nie była w pełni towarzystwem niezależnym ,o statut i regulamin zatwierdzonym musiał być przez władze pruskie i policję.W zarządzie straży zasiadali sami Niemcy np . Alfred Gollenkamp późniejszy sołtys wsi Zblewo ,członkami czynnymi była grupa mieszana Polaków i Niemców(większości Polacy).Dużym zaangażowaniem na rzecz lokalnej społeczności wykazywali się miejscowi proboszczowie np. ks. Trętowski, ks. Konstanty Krefft.

Wyposażenie straży było bardzo skromne, nie było własnego obiektu,Nieliczny sprzęt był składowany w drewnianej szopie prawdopodobnie na skrzyżowaniu obecnych ulic Głównej ,Kościerskiej i Młyńskiej. W ramach obowiązku walki z ogniem gminy zobowiązane były do zakupu i utrzymania sprzętu pożarniczego. Przed wybuchem I wojny światowej została w Zblewie wybudowana remiza strażacka, świadczy to odpowiedzialności i zamożności ówczesnych mieszkańców Zblewa.

Po zakończonej I wojnie światowej i inkorporacji do macierzy naszych ziem można było powołać pierwszy polski zarząd straży pożarnej. W okresie międzywojennym dla straży zasłużyło się wielu mieszkańców Zblewa :Jasiński Jan, Gajewski Jan, Konefka Feliks ,Wilhelm Kuczyński, Stanisław Bąkowski, Rekowski, Piotrzkowski i inni. Zblewska straż działa bardzo prężnie miała nawet własną orkiestrę, która przygrywała na różnych uroczystościach państwowych i kościelnych. W 1928 roku zakupiono sikawkę ręczną czterokołową a w 1938roku zakupiono pierwszą motopompę. Po zakończonej II wojnie światowej jednostka ponownie rozpoczęła swoją działalność.

W 1946 roku jednostka zakupiła motopompę „Leopolia M 800” a w następnym roku otrzymała samochód ciężarowy „Opel Blauta” ufundowany przez Dh Jana Miszka i Franciszka Krajewskiego .W zarządzie działali również Bernard Wasilewski , Stanisław Bąkowski , Izydor Borzyszkowski ,Franciszek Plata i wielu innych Zblewiaków. Zaczęto myśleć o rozbudowie remizy, w 1949 roku dobudowano drugi boks, wieżę i świetlicę, co spowodowało ,że jednostka otrzymała w 1951 roku samochód pożarniczy marki Mercedes Benz z autopompą ,z wężami i drabiną, Opla odkupił p. Jan Miszka . Następny ważny zakup dla jednostki był w 1957roku pierwszy polski samochód pożarniczy Star 20 GM.

Jednostka działająca bardzo prężnie była doposażona w nowy sprzęt pożarniczy i tak otrzymała w roku:

*1973 – samochód gaśniczy Star 29

*1978-samochód marki Żuk GLM

*1987- samochód marki Star 244 GBA 2,5/16

 

Przybywający nowoczesny sprzęt i samochody wymagały nowego lokum, zaczęto myśleć budowie remizy z prawdziwego zdarzenia. W 1985 roku rozpoczęto budowę nowej strażnicy.

 

Inicjatorami budowy nowej strażnicy byli: ówczesny prezes Witold Kulas oraz naczelnik Gminy Zblewo Bernard Damaszk. W prace budowy było zaangażowanych wielu ochotników OSP na czele z Dh Janem Reszczyńskim, można ich wymieniać z imienia i nazwiska: Kazimierz Guziński, Andrzej Birna, Krzysztof Swaliński, Adam Lubiński, Stanisław Otta, Andrzej Pietruszewski, Kazimierz Smagliński, Edward Makowski, Zenon Krzyżyński, Stefan i Janusz Kawscy, Roman Plata, Stanisław Grabowski, Józef Marks, Jacek Reszczyński i wielu innych których tej chwili trudno wymienić.

Budowę nowej remizy ukończono w roku 1988 i ciągle w niej coś się dzieje:   a to przebudowa lub rozbudowa” pięknieje nam w oczach „ nie mówiąc o wyposażeniu w najnowocześniejszy sprzęt przeciw pożarowy i tak w roku: 1993 zakupiono używany ciężki samochód gaśniczy   Jelcz 006 GCBA 10/48 (jedyny w swoim rodzaju)

W listopadzie 1993 roku staraniem ówczesnego wójta Gminy Zblewo Wiesława Ossowskiego jednostka otrzymała w darze ze Szwecji samochód gaśniczy INTERNACONAL GBA 2/18, który wzbudził nie małą sensację swoim wyglądem ( przyprowadzili go sami Szwedzi).

Obecnie znajduje się w Gdańsku jako eksponat muzealny.

W listopadzie 2003r. zakupiono przez Wójta Gminy Zblewo Andrzeja Gajewskiego samochód marki   Ford Transit SLRt

W grudniu 2008r. zakupiono przez Wójta Gminy Zblewo Krzysztofa Trawickiego samochód marki Mercedes Atego GBA 2,5/20

W lutym 2010 pozyskano samochód marki Star 200 SH-18, który na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku starszego brygadiera Andrzeja Rószkowskiego został przekazany przez Komendę Powiatową w Wejcherowie.

W lutym 2014r. pozyskano samochód marki Mercedes BRONTO SCRt, który na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku starszego brygadiera Andrzeja Rószkowskiego został przekazany przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

W grudniu 2015r. zakupiono przez Wójta Gminy Artura Herold samochód marki MAN TGM 18.340 GCBA 5/42

 

Bardzo ważnym wydarzeniem dla Zblewskiej jednostki było włączenie jej 4 kwietnia 1995 roku do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jak wynika z wykazu aut jednostka jest świetnie wyposażona ,posiada również sprzęt specjalistyczny którego mogą nam zazdrościć jednostki zawodowe. Nadmienić należy ,że na 100 lecie OSP Zblewo w 1991 roku w uznaniu za dotychczasową działalność społeczeństwo gminy ufundowało jednostce OSP Zblewo sztandar.

Każdy z włodarzy gminy Zblewo tj. wójt Wiesław Ossowski, Jan Jasiński, Andrzej Gajewski, Krzysztof Trawicki i obecny wójt Artur Herold przyczynili w się do rozwoju jednostki OSP i doposażeniu jej w sprzęt specjalistyczny.

Obecnie straż nie tylko wyjeżdża do pożarów ale częściej do zdarzeń losowych na drogach oraz miejscowych zagrożeń stąd konieczne jest ciągłe szkolenie strażaków ochotników.

Obecnie jednostka liczy 40 ochotników, Drużynę Młodzieżową   chłopaków oraz dziewcząt .Prezesem OSP Zblewo jest Dh Józef Marks a Adrian Reszczyński i Piotr Rambowski są etatowymi pracownikami Urzędu Gminy Zblewo oddelegowani do pracy w OSP.

Na szczegółowe i dłuższe opracowanie historii OSP Zblewo trzeba poczekać na następną okrągłą rocznicę a osy których nie wymieniono będą ujęte w szczegółowym opracowaniu.

                         Opracowała Teresa Krzyżyńska.

Stworzone dzięki Joomla!®