Warsztaty z CFBT

Omówione zostały tematy – BHP podczas działań ratowniczo- gaśniczych strażaka, jak rozwija się pożar wewnętrzny, jakie wiążą się z nim zagrożenia, jak operować prądami wody, aby zwalczyć zagrożenie, a nie powodować zbyt dużych strat, jak bezpiecznie wchodzić do budynku. A następnie zaprezentowane zostały one na makiecie z płyty wiórowej. Druga makieta - domek czteropomieszczeniowy, została wykorzystana do pokazania różnych scenariuszy rozwoju pożaru oraz do przedstawienia ścieżek wentylacji w budynku, oraz jak strażacy mogą na nie wpływać. Szkolenie przygotowali dla nas Adam Skrzypkowski, Tomasz Dettlaff oraz Mateusz Szultka. Wszyscy trzej należą do organizacji CFBT Polska, która zajmuje się propagowaniem wiedzy na temat skutecznego i bezpiecznego zwalczania między innymi pożarów wewnętrznych. Serdecznie dziękujemy bardzo instruktorom za poświęcony wolny czas, a tak że za przekazaną wiedze.

Stworzone dzięki Joomla!®