Pożar piwnicy Pinczyn


Zabezpieczono teren działań. Odłączono zasilanie energetyczne w skrzynce na zewnątrz posesji. Następnie ratownicy w sprzęcie ODO podali 1 prąd wody w natarciu wewnętrznym do pomieszczenia obiętego pożarem.Po zlokalizowaniu pożaru sprawdzono pomieszczenia budynku na parterze i piętrze - nie stwierdzono rozprzestrzeniania się pożaru. Tlące się elementy wyposażenia wyniesiono na zewnątrz i przelano wodą. Pożar ugaszono. Dokonano przewietrzenia pomieszczeń budynku przy użyciu agregatu oddymiającego. Działania zakończono.

Stworzone dzięki Joomla!®