Rocznica Powstania Warszawskiego

We wtorek 1 VIII 1944, o godzinie 17°°, gdy na warszawskich ulicach trwał jeszcze wzmożony ruch ludności powracającej z pracy, rozpoczął się szturm oddziałów AK na obiekty zajęte przez Niemców.  Dla upamiętnienia tych wydarzeń 1 Sierpnia  o godz. 17.00 zostały włączone syreny  na czas jednej minuty .  Dźwięk syren ma wymiar symbolu, który powinien skłaniać do refleksji nad ofiarą powstańców warszawskich i mieszkańców stolicy, jaką złożyli na ołtarzu Ojczyzny.

Stworzone dzięki Joomla!®